Missie en visie

Vooraf: Het 'waarom' van een klein bedrijf is zelden los te zien van de persoon achter de zaak.


Visie
Op het speelveld van alle professionals en beleidsmakers:
Stephen Hawking noemde het huidige tijdperk 'de eeuw van complexiteit'. Een toenemende complexiteit in de samenleving betekent in de vrij letterlijke zin dat mensen, organisaties en dingen onderling steeds meer gerelateerd zijn. Verbondenheid, afhankelijkheid, verknooptheid en vervlochtenheid zijn termen die hetzelfde zeggen. Dit gaat samen met inherente onzekerheid, want vaak zijn die onderlinge relaties meerduidig en niet stabiel. Research voor de Regio® heeft als toekomstvisie dat door toenemende complexiteit en onzekerheid professionals en beleidsmakers geholpen zijn met meer systems thinking en meer synthetiserende vaardigheden (naast de welbekende analytische).

Vertaald naar journalistieke professionals:
Research voor de Regio® heeft als toekomstvisie dat de journalistiek blijft voortbestaan, zij het in nieuwe vormen. De samenleving als geheel en de burger als individu zullen eerder meer dan minder behoefte hebben aan journalisten als betrouwbare gidsen in het oerwoud van informatie en desinformatie. Kernbegrippen die passen bij de nieuwe journalist zijn in deze visie:
  • specialisatie, hetzij inhoudelijk, hetzij qua habitat (lokaal-regionaal-nationaal)
  • samenwerking in netwerken
  • kleinschaligheid en kwaliteit, uitgaande van een sterk besef van eigenheid (identiteit en waarden, merkvoering)
  • transparantie en interactiviteit

Missie
Research voor de Regio® wil met netwerkgeletterdheid een betere omgang met complexe vraagstukken stimuleren. Meer systemisch denken door netwerkvisualisaties; meer synthese naast analyse; meer acceptatie van landschappen van uitkomsten in plaats van contextloze unieke oplossingen.
Research voor de Regio® wil een bijdrage leveren aan inhoudelijke kwaliteitsverbetering in de Nederlandse journalistiek, uitgaande van de bovenstaande visie op de journalistiek van de toekomst.
De kwaliteit van deze bijdrage is af te lezen aan indicatoren als helderheid, betrouwbaarheid, toepasbaarheid en laagdrempeligheid.

  • Helpen met begrijpen
Bijdragen van Research voor de Regio zijn verhelderend. Toegankelijk geschreven of didactisch verantwoord verteld of gepresenteerd.

  • Helpen met ideeën opdoen
Bijdragen van Research voor de Regio moeten uitnodigen tot het realiseren van nieuwe verhalen en/of andere invalshoeken.

  • Helpen met zoeken
Bijdragen van Research voor de Regio zijn toepasbaar, betrouwbaar en laagdrempelig. Zo concreet mogelijke verwijzingen, liefst op paginaniveau, naar relevante bronnen.
'Voor mij zat de grootste meerwaarde er in dat jij vanuit jouw vakgebied bronnen kan aanboren die ik niet ken of weet te vinden.' --Job van der Meer, Dagblad De Gelderlander.

  • Helpen met analyseren
'Dat je door de goede vragen te stellen tot allerlei verhalen kunt komen die je normaliter niet in de krant hebt. Dat je grote (bijvoorbeeld Europese) ontwikkelingen heel goed naar je eigen regio kunt vertalen, zonder dat het tot een kunstmatige regionalisering leidt.'  -Rob Berends, Dagblad De Gelderlander.

Bijdragen van Research voor de Regio moeten structureren en inventariseren, om vervolgens helder oorzaken, gevolgen, knelpunten, oplossingen, scenario's weer te geven en te bespreken. Het systemisch denken en visualiseren en bestuderen van vraagstukken in netwerkachtige vormen (Netwerkgeletterdheid) vormt het fundament.

Een thinkshop van Paul levert je veel meer op dan een brainstorm, doordat je gedwongen wordt als ‘buitenstaander’ naar binnen te kijken.  --Quint Kik, senioronderzoeker bij Persinnovatie.